Kancelaria Notarialna
Jadwiga Łuszczak Notariusz

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Jadwiga

Łuszczak

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 46
50-033

Wrocław

tel.:
71 780 61 01, 663 779 326
www:
JadwigaLuszczak.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9:00 - 16:00
 • wtorek: 9:00 - 16:00
 • środa: 9:00 - 16:00
 • czwartek: 9:00 - 16:00
 • piątek: 9:00 - 16:00
 • sobota - po wcześniejszym uzgodnieniu

Kancelaria Notarialna
Jadwiga Łuszczak Notariusz

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Notariusz - mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Działalność notariuszy w RP reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Notariusz Jadwiga Łuszczak, która prowadzi działalność we Wrocławiu, powołana jest do dokonywania czynności notarialnych w przypadkach wymaganych prawem lub gdy taka jest wola stron. Do jej zadań należy:

 • sporządzanie aktów notarialnych - między innymi umowy: sprzedaży, darowizny, dożywocia, ustanowienia odrębnej własności lokali, deweloperskie, spółek, majątkowe małżeńskie, o podział majątku wspólnego, ustanowienia służebności zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie – na żądanie stron – projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.